Nyt nummer af Bladet oktober 2023

Bladet for Dyrevenner, oktober 2023

Forsidehistorien handler om Dyrefondets 50-års jubilæum. Fejringen kulminerede med overrækkelsen af en pris til Ghita Nørby for hendes mange års arbejde dyrevelfærden. Så er der en artikel om den europæiske bison, der var tæt på at uddø. Dyrefondet har undersøgt de store dyrs nuværende situation. I dette nummer skriver vi også om kattes mange overraskende egenskaber, og vi følger op på forrige nummers beretning om spækhuggeren Tokitae. Der er desuden historier om hundes efterladenskaber, kæmpetun i Øresund og eghjortens tilbagekomst til Danmark. Så har forskere skrevet om, hvordan man sikrer sin kanins trivsel og velfærd samt tilgodeser kaninens sociale behov. Endelig giver vi gode råd om, hvordan du forbereder din hund på Nytårsaftens larm og lysglimt. Dette og meget mere i blad # 5, 2023

Vælg bidrag

Vælg det beløb du ønsker at give i bidrag