Fradrag for bidrag til Dyrefondet


Du kan trække bidrag og gaver fra.

Bidrag fra private er en vigtig forudsætning, for at Dyrefondet kan gennemføre arbejdet for bedre dyrevelfærd i Danmark og løse de mange praktiske og forebyggende dyreværnsopgaver.

Fradrag for gaver og bidrag

Dyrefondet er godkendt som almenvelgørende organisation. Det betyder, at du kan få et skattefradrag, hvis du giver gaver og bidrag til Dyrefondet.

Arv og testamente

Godkendelsen som almenvelgørende organisation betyder, at Dyrefondet ved modtagelse af arvebeløb er fritaget for afgift. Dyrefondet yder gratis vejledning ved oprettelse af testamenter, som betænker Dyrefondet.

Tilskud fra private fonde

Dyrefondet modtager med stor tak midler fra private fonde.

VIGTIGT:

Husk at give Dyrefondet dit CPR-nummer, så vi kan indberette dine bidrag til Skat.

Dyrefondet opbevarer dit CPR-nr. efter gældende regler.

 

 

Vælg bidrag

Vælg det beløb du ønsker at give i bidrag