Kronhjortene smider deres gevir

I det tidlige forår kaster kronhjortehannerne deres gevir, der kan veje helt op til 10 kg. Mange folk tager på gevirjagt for at få fat på en imponerende souvenir. Gevirjagten foregår både i private skove og i statens skove, men det er dels ulovligt og dels stresser de ihærdige gevirjægere hjortene netop i den periode, hvor dyrene har brug for ro og fred. Kastestænger har en vis værdi, men det er hverken forsvarligt eller tilladt at indsamle og hjemtage dem.

Med en vægt på over 200 kg er kronhjorten Danmarks største vildtlevende landpattedyr. Der lever flest kronhjorte i Vest- og Midtjylland og på Djursland. På Sjælland lever mindre bestande i Tisvilde Hegn og Valby Hegn samt ved Åmosen. Der er desuden kronhjorte i en del private og offentlige dyrehaver.

Vælg bidrag

Vælg det beløb du ønsker at give i bidrag