Giv de vilde bier en hånd

Den 20. maj var FN’s internationale dag for bier og i forlængelse af det, opfordrer Dyrefondet til at yde en ekstraordinær indsats for Danmarks vilde bier. Biernes lystige summen kan nemlig risikere at forstumme om få årtier. Tilbagegangen for vores vilde bier betyder, at vores natur bliver fattigere, og at det bliver vanskeligere at bestøve en del af vores afgrøder og frugttræer.  

Bierne trues fra mange sider. Sygdomme, der angriber honningbier, bliver spredt over hele verden, og honningbier kan smitte de vilde bier med flere af disse sygdomme. De sidste omkring 100 års udvikling af det moderne landbrug har desuden været en katastrofe for de vilde bier. Engang var landskabet præget af utallige blomstrende enge og overdrev, brede grøftekanter med vilde blomster og udstrakte strandenge. Det er stort set alt sammen inddraget til højeffektiv landbrugsjord, der ikke efterlader hverken føde eller skjulesteder til bier, andre insekter, fugle eller krybdyr.

Dyrefondet anbefaler:

- Hjælp havens bier ved at vente med at klippe hæk og beskære frugttræer til de er afblomstrede. Du kan også plante et bredt udpluk af blomstrende planter, og eventuelt lade et stykke af græsplænen gro til.

- Du kan også opsætte ’insekthoteller’, der kan tiltrække solitære (enligt levende) bier og andre spændende insekter.

- Plan Bi er en miljøorganisation, der arbejder for at redde de vilde danske bier. Plan Bi taler med kommuner, virksomheder og landmænd samt private danskere om, hvordan man sikrer bierne gode forhold i byer, haver, på altaner, i sommerhusområder og kolonihaveforeninger samt i byernes fællesgårde. Læs mere på www.planbi.dk

Vælg bidrag

Vælg det beløb du ønsker at give i bidrag