Flink af Natur – ny kampagne om at vise hensyn i naturen

Kampagnen sætter blandt andet fokus på problemerne med løse hunde og hundeefterladenskaber i det fri

02/05-2017

I oktober 2014 fik Friluftsrådet foretaget en undersøgelse, der viser, at løse hunde kan være til gene for andre naturgæster. Løse hunde er desuden en stressfaktor for vildtet i naturen - det kan Dyrefondet bekræfte. Dyrefondet støtter derfor Friluftsrådets, Danmarks Idrætsforbunds og Naturstyrelsens kampagne "Flink af natur", der skal lære danskerne at vise mere hensyn, når vi færdes i naturen.

Det er ikke kun løse hunde som er et problem i naturen. Husk at tager hensyn, saml ispapiret op, tag dit affald med igen og fjern din hunds efterladenskaber. Ansvaret for at undgå at genere hinanden i naturen ligger hos os selv.

Læs mere om kampagnen http://www.flinkafnatur.dk/

Se flere nyheder

Vælg bidrag

Vælg det beløb du ønsker at give i bidrag