Gebyrændring betyder bedre mulighed for at slagte dyr på gården og dermed undgå transporten til slagteriet

 

 

Det er en god nyhed for dyrene og for de forbrugere og restauranter, som ønsker fødevarer, hvor dyrevelfærden er i højsædet. Der er indført mulighed for gårdslagtninger, så landmænd af hensyn til dyrevelfærd kan undgå at transportere deres dyr til slagteriet. Imidlertid har nye EU-regler og Fødevarestyrelsens nuværende afregningsmodel, der trådte i kraft 1. januar 2021, gjort det svært for danske landmænd at tjene penge på at sælge kød fra dyr, der har levet deres sidste timer på marken, fordi prisen er blevet for høj. 

I en pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri lover fødevareminister Rasmus Prehn at ændre det omdiskuterede gebyr. Ministeren har jeg bedt Fødevarestyrelsen om at justere sine opkrævninger på ordningen, så landmændene fremover kun betaler pr. påbegyndt kvarter og ikke pr. påbegyndt time.  ”På den måde afspejler betalingen den tid, kontrollen faktisk tager” siger fødevareminister Rasmus Prehn. Med ændringen reduceres landmandens pris for et dyrlægebesøg inden dyrene slagtes. De nye gebyrer vil træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år. 

De mindre gebyrer gælder både for kontrollen af fritgående og uhåndterbare dyr, for hegnet vildt som f.eks. hjorte og for nødslagtninger, hvor dyrene er kommet til skade.

Vælg bidrag

Vælg det beløb du ønsker at give i bidrag