I dag er det international bi-dag

Den 20. maj er FN’s bi-dag med fokus på hvordan vi kan hjælpe vores truede bestøvere. Der er blevet langt mellem de vilde bier. For bierne har udviklingen af det moderne landbrug været en katastrofe. Mange bier bliver dræbt af sprøjtemidler, men det er især tabet af levesteder, der er problematisk. Engang var landskabet præget af utallige blomstrende enge og overdrev, brede grøftekanter med vilde blomster, vandhuller og udstrakte strandenge. Nutidens store marker med få ensartede afgrøder er som en ørken for bierne. Når bierne forsvinder, bliver der ikke bestøvet så mange vilde planter, og det betyder mindre mad til fugle, firben, edderkopper, pindsvin og frøer. Naturen bliver ganske enkelt fattigere uden bier. Endelig bestøver vilde bier også mange vigtige afgrøder og frugttræer. Hvis du har en have, kan du selv hjælpe bierne.  

  • Du kan vente med at klippe hæk og beskære frugttræer til de er afblomstrede.
  • Du kan lade gamle træer i haven stå og blive til bolig for insekter.
  • Du kan etablere vandhuller og opsætte ’insekthoteller’, der kan tiltrække solitære (enligt levende) bier og andre spændende insekter.
  • Selv med en altan kan du hjælpe de vilde bier ved at vælge de rigtige blomster og opsætte et insekthotel.
  • Økologisk Landsforening har en række gode råd på https://madtilbierne.dk/

Vælg bidrag

Vælg det beløb du ønsker at give i bidrag